Generalforsamling

FREDAG den 29. MARTS 2019 KL. 16.00 Åvangsskolen, ”Aktivitetssalen”, Merkurvej 12, Rønne
Gf 2016

FORELØBIG DAGSORDEN: 

  1. Valg af dirigent og protokolfører
  2. Formalia og vedtagelse af forretningsorden
  3. Beretning
  4. Debat i workshops – emner følger
  5. Indkomne forslag        
  6. Regnskab
  7. Budget og fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt.

Endelig dagsorden samt vedtægtsændringer sendes til skolerne senest fem dage før generalforsamlingen og lægges samtidig på Bornholms Lærerforenings hjemmeside – www.BLFnet.dk.

På kredsstyrelsens vegne

Christian F. Jeppesen

HUSK tilmelding til den efterfølgende spisning senest torsdag d. 21. marts!

Maden vil i år blive leveret af Selmas Homecooking.