Generalforsamling

Gf 17
FREDAG den 27. MARTS 2020 KL. 16.00 Søndermarksskolen, Smedeløkken 5, Rønne - Gymnastiksalen

FORELØBIG DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formalia og vedtagelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Hovedstyrelsens arbejde v. Anders Liltorp
5. Indkomne forslag
6. Regnskab
7. Budget og fastsættelse af kontingent
8. Valg af kredsformand (kongresdelegeret)
9. Valg af næstformand (suppleant til kongresdelegeret)
10. Valg af kredskasserer
11. Valg af op til yderligere to kredsstyrelsesmedlemmer
12. Valg af to suppleanter til kredsstyrelsen
13. Valg af to revisorer samt suppleanter for disse
14. Eventuelt.

Endelig dagsorden samt vedtægtsændringer sendes til skolerne senest fem dage før generalforsamlingen og lægges samtidig på Bornholms Lærerforenings hjemmeside – www.BLFnet.dk.

På kredsstyrelsens vegne

Christian F. Jeppesen

HUSK tilmelding til den efterfølgende spisning senest torsdag d. 19. marts - 17. marts til din TR.