Kontorets ansatte

Berit Mortensen

Berit Mortensen

Konsulent

Berit er BLF's konsulent og tager sig af sagsbehandlingen af tjenstlige, økonomiske og organisatoriske forhold. Det er således Berit, du kommer til at tale med, hvis du fx skal have lavet en pensions- eller barselsberegning. Berit deltager endvidere i udarbejdelse af politiske oplæg omkring løn- og arbejdstid m.m.

Ring eller send en mail for at lave en aftale med Berit.

Tlf: 56955055
E-mail: 071@dlf.org