Opgaveoversigten

I forbindelse med udleveringen af opgaveoversigten, har du krav på en samtale med din leder om den.

Formålet med opgaveoversigten er bl.a. at du og din leder sammen kan vurdere sammenhængen mellem tid og opgaver, samt et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse.

Din opgaveoversigt skal være gennemskuelig og brugbar for dig. Den skal være lavet med udgangspunkt i skabelonen i bilag 4 i lokalaftalen.

Opgaveoversigten skal give et samlet overblik over de opgaver, som du skal varetage næste skoleår. De større opgaver skal estimeres med tid, så de er med til at skabe overblik over anvendelsen af dine arbejdstimer. Mindre opgaver er uden tidsestimater, men de skal fremgå af opgaveoversigten, så du og din leder sammen kan vurdere om mængden af opgaver og det resterende antal arbejdstimer i udgangspunktet ser ud til at hænge sammen.

Hjælpepapirer