Bornholms Lærerforening

Blf Fra Porten
Bornholms Lærerforening udgør kreds 71 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har 375 medlemmer, hvoraf 272 er aktive lærere og børnehaveklasseledere m.fl.

Kredsens vision er:
 
Bornholmske Løsninger for Fællesskabet

  • at sikre trygge arbejdsforhold
  • at styrke dialog mellem skolens interessenter 
  • at tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne

Kredsen ledes af en styrelse på fem medlemmer, iberegnet formand, næstformand og kasserer.

Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted én gang årligt.

Bornholms Lærerforening blev stiftet d. 29. september 1840.
I 1841 var der 21 seminarieuddannede lærere på Bornholm, og derudover var der ni degne eller uuddannede undervisere.

Vil du vide mere om Bornholms Lærerforening og Bornholms skoleliv, så læs bogen "Bornholm for skolen - skolen for Bornholm", som er udgivet af BLF i anledning af jubilæet den 29. september 2015.